16 Dec

水生生物博物馆高温期间安排

水生生物博物馆高温期间安排


所里通知,724825为高温休假博物馆需在高温期间进行内务整理考虑到天气炎热高温期间,仅周一至周五上午8:3011:30预约参观,其他时间原则上闭馆,特殊情况请电话联系。

特此通知。

 

博物馆高温假期参观接待安排表

表格.jpg

参观至少提前一天预约,电话:6878098568780725

                                              水生生物博物馆

                                                                      2017721


上一篇: 博物馆开放时间每周一至周五的上午8:30-12:00,下午14:30-17:30
下一篇:中国科学院标本馆科普网络委员会2017年工作会议在我所召开